Novosti

Od 1. jula 2019. godine – Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV koji se podnosi 15. avgusta i ostale aktuelnosti iz oblasti PDV

 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV
 • Poreski prekršaji u kontekstu iskazivanja podataka u Obrascu POPDV
 • Aktuelna mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom propisa o PDV i druge PDV aktuelnosti

Novi Sad – 04. jul 2019. (četvrtak) – Master Centar – Kapaciteti su popunjeni!

Beograd – 05. jul 2019. (petak) – Sava Centar – Kapaciteti su popunjeni!

O savetovanju

S obzirom na to da je 30. juna istekao rok u kojem, prema Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV – “Sl. glasnik RS”, br. 90/2017, 119/2017, 48/2018 i 60/2018, nadležni poreski organ neće uzimati u obzir greške u iskazivanju podataka koji nemaju uticaja na iznos poreske obaveze, pojavila se potreba da se pretplatnici i svi drugi učesnici još jednom podsete na pravila iskazivanja podataka u Obrascu POPDV. 

Imajući u vidu da prema našem shvatanju istek navedenog roka ništa suštinski ne menja u pogledu iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, kao i da je na ovu temu već održan veliki broj savetovanja, odlučili smo da učešće na savetovanju bude besplatno za sve učesnike.

Na savetovanju će, pored osvrta na način iskazivanja podataka u Obrascu POPDV u pojedinim specifičnim slučajevima, biti reči i o prekršajima koji su propisani Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji, u kontekstu pogrešnog iskazivanja podataka u Obrascu POPDV, posebno u onim slučajevima u kojima pogrešno iskazivanje podatka u Obrascu POPDV ne utiče na iznos poreske obaveze. 

Pored toga, osvrnućemo se i na neka aktuelna mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom propisa o PDV, kao i na druge PDV aktuelnosti.

Od tema izdvajamo:

 • Iskazivanje podataka u Obrascu POPDV:
  • u delu 8. Obrasca POPDV – opšta pravila
  • iskazivanje PDV o internom obračunu PDV
  • o primljenim i datim avansima
  • o uvozu dobara i sporednih troškova povezanih sa uvozom (kada se dobra stavljaju u slobodan promet i kada se stavljaju u neki drugi carinski postupak)
  • o kamatama na kredite i pozajmice, sa i bez kamate, kao i oročene depozite
  • koji se od obveznika PDV naplaćuju u ime i za račun drugog lica
  • o smanjenju osnovice i PDV i o ispravci odbitka prethodnog poreza
  • o smanjenju i povećanju naknade za promet koji nije oporeziv PDV
  • o izvozu dobara i otpremanju dobara na teritoriju AP Kosovo i Metohija
  • o nabavci dobara i usluga od fizičkih lica sa posebnim osvrtom na ugovore van radnog odnosa
  • o uslugama prevoza dobara
  • o prometu koji je izvršen u inostranstvu
  • ostala pitanja u vezi sa iskazivanjem podataka u Obrascu POPDV
 • Poreski prekršaji u kontekstu iskazivanja podataka u Obrascu POPDV
  • da li je prekršaj pogrešno iskazivanje podatka koji nema uticaja na poresku obavezu?
  • neobezbeđivanje podatka u PDV evidencijama kao poreski prekršaj
  • ostala pitanja
 • Aktuelna mišljenja Ministarstva finansija u vezi sa primenom propisa o PDV i druge PDV aktuelnosti
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Ostale vesti