Novosti

Program finansijske podrške privrednim subjektima za održavanje likvidnosti i obrtna sredstva u otežanim ekonomskim uslovima usled pandemije COVID – 19

OSNOVNI CILJEVI I NAMENA PROGRAMA:

 • Podrška privrednim subjektima za nabavku obrtnih sredstava;
 • Podrška privrednim subjektima za održavanje tekuće likvidnosti u cilju redovnog izmirivanja obaveza prema poslovnim partnerima, zaposlenima i državi

KORISNICI:

Za program mogu da apliciraju:

 • preduzetnici,
 • zadruge,
 • mikro preduzeća,
 • mala preduzeća
 • srednja preduzeća 

Delatnosti obuhvaćene programom:

 • proizvodna,
 • uslužna,
 • trgovinska i
 • poljoprivredna delatnost.

OGRANIČENJA:

Privredni subjekt u periodu od 15. marta 2020. godine pa do isteka tri meseca nakon puštanja sredstava u korišćenje ne sme da smanjuje broj zaposlenih više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15. marta 2020. godine za period koji se završava u navedenom vremenskom okviru.

Privredni subjekti koji se opredele za korišćenje Programa, ne mogu isplaćivati dividende do kraja 2020. godine (moguća je isplata u akcijama).

Sredstva po ovom programu ne mogu se koristiti za:

 • Organizovanje igara na sreću, lutrije i sl. delatnosti;
 • Promet nafte i naftnih derivata;
 • Proizvodnju i promet bilo kog proizvoda ili aktivnosti, koje se prema domaćim propisima ili međunarodnim konvencijama i sporazumima smatraju zabranjenim.

USLOVI  KORIŠĆENJA SREDSTAVA:

Dostavljanje zvaničnih redovnih finansijskih izveštaja za prethodne dve godine (osim za preduzetnike koji nemaju obavezu podnošenja finansijskih izveštaja).

U jednoj od poslednje dve godine može biti iskazan neto gubitak, ali pod uslovom da je ostvaren poslovni dobitak.

Da privredni subjekti nisu u teškoćama, odnosno:

 • Da nad njima nije pokrenut stečajni postupak,
 • Da se nad njima ne sprovodi postupak za unapred pripremljeni plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz unapred pripremljenog plana reorganizacije (UPPR),
 • Da se nad njime ne sprovodi plan reorganizacije ili da na snazi nisu mere iz plana reorganizacije, finansijsko restrukturiranje ili postupak likvidacije.

USLOVI FINANSIRANJA:

 • Ukupno trajanje kredita je do 12 meseci grejsa i do 24 meseca otplate (ukupno do 36 meseci);
 • Kamatna stopa je 1% na godišnjem nivou;
 • Krediti se odobravaju i vraćaju u dinarima;
 • Otplata kredita vrši se u mesečnim anuitetima;
 • U grejs periodu kamata se obračunava i pripisuje glavnom dugu;
 • Minimalni iznos kredita (posmatra se korisnik sa povezanim licima)
  • za privredna društva 1.000.000,00 dinara
  • za preduzetnike, zadruge i druge privredne subjekte 200.000,00 dinara;
 • Maksimalan iznos kredita (posmatra se korisnik sa povezanim licima):
  • za preduzetnike i mikro pravna lica do 10.000.000,00 RSD,
  • za mala pravna lica do 40.000.000,00 RSD i
  • za srednja pravna lica do 120.000.000,00 RSD;
 • Maksimalni iznos odobrenog kredita može biti do 50% ostvarenih poslovnih prihoda po poslednjem predatom finansijskom izveštaju, odnosno za preduzetnike koji se paušalno oporezuju do 50% ostvarenog prometa kod poslovnih banaka u 2019. godini
 • Maksimalni iznos odobrenog kredita može biti do 4.000.000 RSD po jednom zaposlenom radniku (uključujući i osnivača)

INSTRUMENTI OBEZBEĐENJA:

 • Do iznosa od 1.000.000,00 dinara, menice korisnika kredita i lične menice osnivača (svih osnivača),
 • Do iznosa od 2.000.000,00 dinara menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo fizičkog lica koje je zaposleno na neodređeno vreme,
 • Do iznosa od 10.000.000,00 dinara, su menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo povezanog pravnog lica,
 • Do iznosa od 25.000.000,00 dinara, menice korisnika kredita, lične menice osnivača (svih osnivača) i jemstvo bonitetnog privrednog subjekta koji nije povezano pravno lice sa korisnikom kredita,
 • Za iznos iznad 25.000.000,00 dinara, menice korisnika kredita, zaloga na opremi u vlasništvu korisnika kredita ili zalogodavca i/ili hipoteka prvog reda.

Za klijente iz portfolia Fonda koji već imaju uspostavljene realne/odgovarajuće kolaterale, krediti će se odobravati uz kolateral višeg reda.

Jemac/založni dužnik i povezano lice mogu biti sredstvo obezbedjenja samo ako nisu u teškoćama (isti kriterijumi kao i za podnosioca zahteva za kredit)

Po poslenjem predatom finansijskom izveštaju, jemac mora da ostvaruje poslovne prihode/promet najmanje u visini traženog iznosa kredita za koji jemči.

Minimalna vrednost založene opreme je 50.000 dinara.

Jemac – fizičko lice ne može biti zaposleno u privrednom subjektu koji je podnosilac zahteva kao ni u njegovim povezanim licima.

ROK TRAJANJA PROGRAMA:

Prijem zahteva se vrši najkasnije do 10. decembra 2020. godine.

Odluke po primljenim zahtevima se donose najkasnije do 31. decembra 2020. godine.

Krajnji rok za realizaciju odobrenih sredstava u skladu sa ovim programom je 31. mart 2021. godine.

Dodatne informacije i potrebnu dokumentaciju možete naći na sajtu Fonda za razvoj https://fondzarazvoj.gov.rs/cir/proizvodi/likvidnost-covid19

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Ostale vesti