Reference

Reference

Express trans doo – kompanija koja se bavi međunarodnim transportom, poseduje vozni park od preko 100 teretnih motornih vozila, još dva povezana pravna lica od kojih jedno posluje na teritoriji Slovenije sa još 20 vozila. Kao konsultanti u ovoj kompaniji od septembra 2019.godine uradili smo sledeće:
Razvili smo i postavili kontroling modele za praćenje profitabilnosti poslovanja u celini

 • Cene koštanja segmentirano po uslugama
 • Budžet sa monitoringom na mesečnom nivou uz strategijske smernice
 •  Izveštavanje i upravljanje Cash flow-om na dnevnom nivou za sva tri pravna lica
 • Razvili dobru saradnju sa bankama, osiguravajućim kućama, ostalim poslovnim partnerima
 • Postavili smo procese u poslovanju i sistematizaciju radnih mesta
 1. Kroz naše aktivnosti kompanija je ostvarila sledeće rezultate:
  Podignut je nivo neto obrtnih sredstava i kratkoročne likvidnosti
 2. Podignuta je profitna marža za 10%
 3. Kroz mesečno izveštavanje u formi Bilansa stanja, Bilansa uspeha i CF konsolidovano donose
  se strateške odluke
 4. Kroz postavljene modele praćenja poslovanja omogućili smo proaktivno delovanje u kriznim
  situacijama, što je upravo dalo efekat u 2020toj godini

Heres doo Novi Sad – kompanija koja se prvenstveno bavi proizvodnjom kućne hemije. Takođe u manjem obimu bave se i proizvodnjom praškastih prehrambenih proizvoda i PET ambalaže.


Kao konsultanti u ovoj kompaniji od jula 2019.godine uradili smo sledeće:
– Razvili smo i postavili Budžet po profitnim centrima (Hemija, Hrana i PET)
– Na mesečnom nivou postavili izveštavanje u formi Bilansa uspeha i Bilansa stanja (Budžet vs Ostvarenje) na osnovu čega se donose strategijske odluke
– Postavili cene koštanja po svakom proizvedenom artiklu ( proizvodna i puna cena koštanja )
– Razvili smo i postavili izveštaj Analiza prodaje koji pomaže menadžmentu da reaguje na mesečnom nivou jer posmatra profitabilnost po artiklu, kupcu
– Učestvujemo u implementaciji standarda HCCP i ISO 9001 kroz postavku poslovnih procesa i sistematizacije radnim mesta
– Konsultujemo menadžment oko svih relevantnih strategijskih odluka u smislu proširenja kapaciteta, optimalnog obima proizvodnje, broja zaposlenih, novih investicija, zaduženosti i sl
– Aktivno učestvujemo u komunikaciji sa poslovnim bankama

Kroz naše aktivnosti kompanija je povećala profitabilnost po zaposlenom jer je pronašla optimalan
obim proizvodnje sa optimalnim brojem zaposlenih, uskladila je strukturu sredstava i izvora sredstava
i time povećala likvidnost. Uvođenjem standarda kvaliteta ISO 9001 i HCCP otvara im se mogućnost
širenja tržišta prodaje, kako u zemlji, tako i u inostranstvu.

 1. Priča Catering doo Nova Pazova – bavi se industrijskim keteringom. Primarna delatnost odnosi se na poslovni ketering i saradnju sa velikim poslovnim sistemima u pogledu opsluživanja obrocima zaposlenih lica na dnevnom nivou.

Kao konsultanti u ovom preduzeću susreli smo se sa novim izazovima u proizvodnom procesu, u smislu kombinacija normativa materijala, zatim poluproizvoda i gotovih proizvoda u zavisnosti od poslovnog aranžmana sa kupcem. Postavljen je model koji omogućava kalkulaciju cene koštanja kako bi se prilikom formiranja jelovnika održala adekvatna profitabilnost. Postavljen je model za planiranje nabavke potrebnih količina materijala radi održavanja zaliha na optimalnom nivou.

Najveći doprinos rezultatu poslovanja su uštede na utrošcima materijala koji su pali sa 55% na 45%.
Uštede su rezultat pravovremenog planiranja koje su omogućili postavljeni modeli i konstantne kontrole normativa, odnosno potrošnje materijala u proizvodnji obroka.

Ostali doprinosi se odnose na:

 1. Struktuiran Cash flow izveštaj koji vlasnicima daje svakodnevan uvid u stanje obaveza i
  potraživanja, njihovu ročnu strukturu koja prati likvidnost,
 2.  Mesečni izveštaj poslovanja po organizacionim jedinicama koji omogućava uvid u
  profitabilnost svakog segmenta poslovanja i sa tim u vezi donošenje pravovremenih
  poslovnih odluka,
 3.  Kontrola svih vrsta dokumenata i ispravnosti njihovog knjiženja u smislu pravilnog rasporeda
  troškova i prihoda po analitičkim kontima i organizacionim jedinicama čime se omogućava
  pravilno izveštavanje
 4.  Izrada Forecast-a radi usklađivanja poslovanja sa trenutnom situacijom na tržištu što je baš u
  kriznoj situaciji kakva je bila ove godine (COVID 19) bila od neprocenjivog značaja

KONTAKT