Usluge

Usluge

BIZNIS PLANOVI

Budući pravac Vaših poslovnih akcija…sprovođenje Vaših poslovnih ideja u delo!
Obezbedićemo Vam dokument koji će služiti za realizaciju Vaših poslovnih aktivnosti, kroz postavku jasnih ciljeva i pravaca delovanja, računajući isplativost i efikasnost određenog projekta. Tu spada i izrada biznis modela za kontinuirano praćenje ostvarenja u skladu sa postavljenim ciljevima (tracking).

BIZNIS KONSALTING

Unapređene poslovnih performansi kroz analizu postojećeg stanja, donošenje adekvatnih razvojnih planova i operacionalizaciju istih. U sklopu toga nudimo i usluge optimizacije troškova kao jednog od ključnih segmenata poslovanja svakog privrednog subjekta. Nije razvoj zasnovan samo na tržišnoj penetraciji i povećanju poslovnih prihoda već u sklopu toga i kontrolisanom rastu troškova.

BIZNIS PREVENTIVA

Snimanje postojećih poslovnih aktivnosti, računovodstvenih i svih ostalih poslovnih dokumenata, zatim predlaganje određenih aktivnosti u smislu usklađenosti sa svim pozitivnim zakonskim normama i propisima.

BIZNIS TRENING (coaching)

Organizovanje interaktivnih radionica i obuka za zaposlene. Ne postoji gotovo rešenje za sve probleme. Svaka organizacija je jedinstvena i različita u pogledu delatnosti, ljudskih i drugih poslovnih resursa, procesa,… zato smo tu da predložimo najadekvatnije rešenje i alate kojima ćete na najefikasniji način postići željene rezultate.

Ostale usluge

 • Dnevno ažurno praćenje svih poslovnih promena u formi izveštaja prodaje, proizvodnje, nabavke shodno Vašim potrebama
 • Izrade modela cena koštanja proizvoda ili usluga – implementacija u softver koji koristite
 • Mesečni izveštaji o ostvarenom rezultatu poslovanja sa smernicama rasta i razvoja za budući period u zavisnosti od Vaših zahteva
 • Razdvajanje prihoda i rashoda po segmentima poslovanja (profitnim centrima) kako bi ste znali tačno profitabilnost po profitnim centrima i s tim u vezi donosili poslovne odluke
 • Provera pravno formalne ispravnosti poslovnih dokumenata sa smernicama ukoliko je potrebna ispravka kako i na koji način da se izvrše korekcije
 • Savetovanje u vezi naplate dospelih potraživanja (razni modaliteti u zavisnosti od statusa dužnika)
 • Savetovanje u vezi svih vrsta finansijskih transakcija
 • Komunikacija sa knjigovodstvenom agencijom, revizorskom kućom, bankama i državnim organima shodno Vašim potrebama – provera i ažurnost kod knjiženja poslovnih promena, izrada i popunjavanje dokumentacije za banke, pripremanje adekvatne dokumentacije sa obrazloženjima za reviziju i sl)
 • U slučaju novih investicija, izrada biznis plana sa pay back periodom, savetovanje u vezi sa izvorima finansiranja
 • Izrada Budžeta za budući period i praćenje njegovog ostvarenja na mesečnom nivou sa komentarima o odstupanjima, izrada rebalansa Budžeta
 • Ostala savetovanja shodno Vašim poslovnim potrebama